Ιατρείο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού

badges

Ιατρείο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Βιογραφικό Επίσημος κριτής σε διεθνή περιοδικά

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. ΕπίσημοςκριτήςCanadianMedicalAssociationJournal (CMAJ) 2009

2. ΕπίσημοςκριτήςBritish Journal of Urology (BJU) 2010

3. Επίσημος κριτής Metabolism 2010-2011

4. Επίσημος κριτής Cardiovascular Diabetology 2011-2012

5. ΕπίσημοςκριτήςEuropean Journal of Endocrinology 2011-2012

6. Επίσημος κριτής Hormones 2011-2012

7.ΕπίσημοςκριτήςMini Reviews for Medicinal Chemistry 2012

8. ΕπίσημοςκριτήςJournal of Medical Case Reports 2012

9.ΕπίσημοςκριτήςJournal of Sports Sciences 2012

10.ΕπίσημοςκριτήςEuropean Journal of Internal Medicine 2012

11.ΕπίσημοςκριτήςJournal of Glycobiology 2012

12.ΕπίσημοςκριτήςArchives of Medical Science 2012-13

13.ΕπίσημοςκριτήςHuman Reproduction 2012-13

14.Επίσημος κριτής Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences 2013
15.Επίσημος κριτής European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
 
16. Επίσημος κριτής Lancet Neurology 2013