Ιατρείο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού

badges

Ιατρείο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Βιογραφικό Συμμετοχές σε σεμινάρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

WORKSHOPS- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1) 7th Educational Workshop on Obesity. A SCOPE Course accredited by IASO

2011, February 25-28, Athens (score 53/56- 4 SCOPE credits)

2) 6th Educational Workshop on Obesity. A SCOPE Course accredited by IASO

2009, November 6-7, Athens (score 36.7/37- 3 SCOPE credits)

2) 15th annual seminar: Diabetes mellitus treatment; reconsiderations and adjustments 2008, May 30 - June 1 Athens

3) 4th Educational Workshop on Obesity. A SCOPE Course accredited by IASO 2007, November 2-3, Porto Heli (score 36/39- 3 SCOPE credits)

4) 14th annual seminar: Diabetes mellitus treatment; confounding factors 2007, May 4-6 Athens

5) Seminar: Medical treatment of osteoporosis with calcium and Vit D 2007, Feb 21 Athens

6) 4th International Workshop Highlights in Basic and Clinical Neuroendocrinology 2005, November 4-5, Athens

7) 3rd International Workshop Highlights in Basic and Clinical Neuroendocrinology 2004, December 4, Athens

8) Seminar of the Panhellenic Society for the study of Growth Hormone 2001, December 8, Athens

9) Basic Life Supporrt (BLS) Course 2001, May 28, Athens

10) Seminar: The future in the Treatment of Osteoporosis 2001, March 10, Athens

11) Course: Urological Cancer (The European School of Oncology) 2000, June 15-17, Athens

12) 3rd Annual Seminar of the Panhellenic Society for the study of Growth Hormone 1998, December 12, Athens

13) Seminar of the Hellenic Endocrine Association 1998, February 8, Athens