Ιατρείο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού

badges

Ιατρείο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Βιογραφικό Συμμετοχές σε συνέδρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

(ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ)

1) 9th European Congress on Endocrinology (ECE) 2007, April 28- May 2, Budapest, Hungary

2) 34th Panhellenic Congress on Endocrinology and Metabolism 2007, March 28-31 Chersonisos, Crete

3) 33rd Panhellenic Congress on Endocrinology and Metabolism 2006, March 29-31, Athens

4) The Athens PCOS International Congress 2006, March 27-29, Athens

5) Jubilee Meeting of the European Thyroid Association 2005, May 25, Athens

6) 3rd International Jordan – Hellenic Medical Congress 2005, May 11-13, Amman, Jordan

7) Joint Meeting of the Hellenic and Cyprian Endocrine Societies 2005, April 15-17, Athens (10 CME)

8) 25th Athenian Days of Urology 2005, April 8-10, Athens

9) 32nd Panhellenic Congress on Endocrinology and Metabolism 2005, March 31 – April 2, Patras

10) Intensive Education in Endocrinology: Disorders of calcium metabolism-Bone disease

2005, February 27, Athens

11) 17th Panhellenic Congress of Urology 2004, June 23-26, Alexandroupoli (10 CME)

12) 13th European Congress on Obesity 2004, May 26-29, Prague, Czech Republic

13) 30th Panhellenic Medical Congress 2004, April 27 – May 1, Athens

14) 3rd Pahnhellenic Medical Association of Obesity Meeting: Obesity and the Metabolic syndrome

2004, April 2-3, Athens

15) 31st Panhellenic Congress on Endocrinology and Metabolism 2004, March 18-20, Athens

16) Intensive Education in Endocrinology: Thyroid 2004, February 6-8, Athens

17) Intensive Education in Endocrinology: Neuroendorinology 2003, February 14-16, Athens

18) 1st Balkan Congress on Obesity- 5th Panhellenic Medical Congress on Obesity 2003, February 6-9, Athens

19) 3rd Panhellenic Congress on Preventive Medicine 2003, January 23-25, Athens

20) 4th Panhellenic Congress of Cancer Markers (with international participation) 2002, November 29-30, Athens

21) 16th Panhellenic Congress on Urology 2002, September 25-29, Kalamata

22) 9th International Congress on Obesity 2002, August 24-29, Sao Paulo, Brazil

23) 10th Panhellenic Congress of the Hellenic Society for the study of Bone Metabolism 2002, April 18-22, Mykonos

24) 11th European Congress on Obesity 2001, May 30- June 2, Vienna, Austria

25) 27th Panhellenic Medical Congress 2001, May 8-12, Athens

26) 9th Panhellenic Congress of the Hellenic Society for the study of Bone Metabolism 2001, April 26-29, Rethymnon, Crete

27) 21st Athenian Days of Urology 2001, March 30- April 1, Athens

28) 28th Panhellenic Congress on Endocrinology and Metabolism 2001, March 15-18, Athens

29) 4th Panhellenic Congress on Andrology 2000, November 10-12, Athens

30) 15th Panhellenic Congress on Urology 2000, September 27-30, Corfu

31) 8th Panhellenic Congress of the Hellenic Society for the study of Bone Metabolism 2000, May 25-28, Athens

32) 15th Congress of the European Association of Urology 2000, April 12-15, Brussels, Belgium

33) 27th Panhellenic Congress on Endocrinology and Metabolism 2000, March 23-25, Limassol, Cyprus

34) 3rd Panhellenic Congress on Andrology 1998, November 13-15, Athens

35) 25th Panhellenic Congress on Endocrinology and Metabolism 1998, March 22, Athens

36) 4th International Germ Cell Tumor Conference 1997, November 13-16, Leeds, Great Britain

37) 24th Panhellenic Congress on Endocrinology and Metabolism 1997, May 10, Thessaloniki

38) 10th Congresso Nazionale Della Societa Italiana Di Andrologia 1996, October 16-19, Piza, Italy

39) 23rd Panhellenic Congress on Endocrinology and Metabolism 1995, March 28-31, Athens