210.6433767

1. «Σύγκριση όζων θυρεοειδούς υπό αγωγή με θυροξίνη σε σύγκριση με αγωγή με θυροξίνη και στατίνες.»

Ηλίας Ι, Αλεξίου Μ, KMιχαλάκης, Γ. Μητιός, E. Βενάκη, Σ. Νικοπούλου

35ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο, Αθήνα 19-22 Μαρτίου 2008


2. «Εποχιακή διακύμανση της επίπτωσης των ουρολοιμώξεων ως αίτιο εισαγωγής. Εμπειρία έξι ετών σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.» 

Κ. Μιχαλάκης, Δ.-Α. Μουτζούρης, Γ. Μιχαλάκης. 

29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 20-24 Μαΐου 2003.


3. «Εποχιακή διακύμανση της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση σε ασθενείς άνω των 65 ετών» 

Δ.-Α Μουτζούρης, Δ. Στεργιοπούλου, Κ. Μιχαλάκης, Ε. Μαμελετζή, Γ. Παπαϊωάννου, Γ. Λάππας. 

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής. Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004.


4. «Παχυσαρκία και λιθίαση ουροποιητικού. Εμπειρία δύο ετών» 

Κ. Μιχαλάκης , Μουτζούρης Δ.Α., Καλογερόπουλος Σ., Τσιμπιδάκης Χ., Σπανάκη Τ., Σπανάκη Γ. 

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα, 10-15 Οκτωβρίου 2005.


5. «Επιπλοκές σχετιζόμενες με την αναισθησία στο θάλαμο ανάνηψης» 

Μπαλκάμου Ξ., Μουτζούρης Δ.Α., Σταυροπούλου Ε., Κ. Μιχαλάκης, Τουλιάτου Α. 

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα, 10-15 Οκτωβρίου 2005.


7. «Οικογενειακή κατάσταση και καρκίνος ουροδόχου κύστεως σε υπερήλικες ασθενείς»

Κ. Μιχαλάκης, Δ.Α. Μουτζούρης, Σ. Καλογερόπουλος, Χ. Τσιμπιδάκης, Γ. Σπανάκης. 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής, Αθήνα, 26-28 Ιανουαρίου 2006


8. «Η επίπτωση της γυναικομαστίας σε υπερήλικες ασθενείς υπό ορμονική θεραπεία     για καρκίνο προστάτη»

Κ. Μιχαλάκης, Δ.Α. Μουτζούρης, Σ. Καλογερόπουλος, Χ. Τσιμπιδάκης, Γ. Σπανάκης. 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής, Αθήνα, 26-28 Ιανουαρίου 2006


9. Η αξιοπιστία του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.

Κ. Μιχαλάκης, Δ.Α. Μουτζούρης, Γ. Μιχαλάκης

1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ «Η Πεντέλη», Β΄ Ουρολογική κλινική

Πανελλήνιο Συνέδριο Επιδημιολογίας, 2002


10. Διερεύνηση καρκινικών δεικτών του θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς με την Kυτταρολογία Yγρής Φάσης (ThinPrep). 

Βαλερή Ρ.Μ., Παζαίτου-Παναγιώτου Κ., Κ. Μιχαλάκης, Μπόγλου Κ., Παναγιώτου Α., Δεστούνη Χ. Βαινάς Η.

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 2006


11. Περιγραφή σπάνιας περίπτωσης παραορχικού εμβρυικού ραβδομυοσαρκώματος με τη μέθοδο της αποτυπωματικής κυτταρολογίας.

Ρ. Βαλερή, Α. Παντίδου, Α. Παπανικολάου, Δ. Σιουτοπούλου, Γ. Σαλπιγγίδης,

Κ. Μιχαλάκης, Χ. Δεστούνη.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας Θεσσαλονίκη 2002


12. Η έκφραση του C-KIT (CD 117) σε υλικό παρακέντησης με λεπτή βελόνη από κακοήθη νεοπλάσματα του όρχεως. 

Ρ.Μ.Βαλερή, Γ.Γεωργίου, Ρ.Κωτακίδου, Α.Παπανικολάου, Κ.Μιχαλάκης, Ι Βακαλίκος, Θ.Τόλιου, Χ.Δεστούνη

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας Θεσ/νίκη, 2002


13. Αίτια εισαγωγής σε ουρολογική κλινική τριτοβάθμιου νοσοκομείου. Εμπειρία έξι ετών.

Κ. Μιχαλάκης, Δ.Α. Μουτζούρης, Σπανάκης Γ.

1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ «Η Πεντέλη», Β΄ Ουρολογική κλινική

Πανελλήνιο Συνέδριο Επιδημιολογίας, 2002


14. Συνηθέστερες εντοπίσεις λίθων του ουροποιητικού. Εμπειρία έξι ετών σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.

Κ. Μιχαλάκης, Δ.Α. Μουτζούρης, Σπανάκης Γ.

1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ «Η Πεντέλη», Β΄ Ουρολογική κλινική

Πανελλήνιο Συνέδριο Επιδημιολογίας, 2002


15. Εποχιακή διακύμανση της επίπτωσης της ουρολιθίασης ως αίτιο εισαγωγής. Εμπειρία έξι ετών σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.

Κ. Μιχαλάκης, Δ.Α. Μουτζούρης, Σπανάκης Γ.

1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ «Η Πεντέλη», Β΄ Ουρολογική κλινική

Πανελλήνιο Συνέδριο Επιδημιολογίας 2002


16. Νόσος εκ ψυχροσυγκολλητινών στα πλαίσια λοιμώδους μονοπυρήνωσης.

Κ. Μιχαλάκης, Θ. Μουμούρης, Ι. Κουσερής, Π. Ταπίνης, Κ. Νοδάρος, Γ. Γιαννακός.

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Στρατού, Α’ Παθολογική Κλινική

Διεθνές Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 2004


17. «Η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια ορού ως προγνωστικοί παράγοντες στην έκβαση υπερηλίκων ασθενών με καρκίνο προστάτη» 

Κ. Μιχαλάκης, Δ.Α. Μουτζούρης, Σ. Καλογερόπουλος, Χ. Τσιμπιδάκης, Γ. Σπανάκης. 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής, Αθήνα, 26-28 Ιανουαρίου 2006


18. «Επίπεδα ομοκυστεΐνης ορού στα πλαίσια προσυμπτωματικού ελέγχου» 

Δ.Α Μουτζούρης, Κ. Μιχαλάκης, Γ. Μουτζούρης, Ζ. Μπάζμπα. 

3οΠανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής. Αθήνα, 23-25 Ιανουαρίου 2005.


19. «Η αξιοπιστία του PSA στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη»

Κ. Μιχαλάκης, Δ.Α Μουτζούρης, Γ. Μιχαλάκης. 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο δεικτών καρκίνου με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα, 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2002.


20. «Εποχιακή διακύμανση της επίπτωσης της ουρολιθίασης ως αίτιο εισαγωγής. Εμπειρία έξι ετών σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.» 

Κ. Μιχαλάκης, Δ.Α. Μουτζούρης, Γ. Μουτζούρης, Γ. Σπανάκης. 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής. Αθήνα, 23-25 Ιανουαρίου 2005.


21Επίδραση της εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στην εξέλιξη της γαστρεντερικής νεοπλασίας και της γαστρικής δυσπλασίας. 

Χ. Τσιμπιδάκης, Ν. Παπαντωνίου, Σ. Καραταπάνης, Γ. Τερζάκης, Α. Φαρμακίδης, Ε. Περίδης, Ε. Χρυσανθοπούλου, KMιχαλάκης, Δ. Ιωσήφ, A. Ponzetto, 

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Aθήνα, 6-9 Νοεμβρίου, 2004


22. Η επίπτωση της παχυσαρκίας στην ουρολιθίαση

Κ. Μιχαλάκης, X. Σαββόπουλος, Α. Πολυμέρης, Α. Χατζητόλιος

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας , Αθήνα, Μάρτιος 2012


23. Μελέτη οιδήματος σε παχύσαρκους ασθενείς και κατανομή αυτού στον ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο χώρο

K. Μιχαλάκης, K. Δουμουχτσής, SW Coppack

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας, Αθήνα, Μάρτιος 2012


24Δύο διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις ανεπάρκειας βιταμίνης D σε ασθενέις που υποβλήθηκαν σε βαριατρικό χειρουργείο γαστρεντερικής παράκαμψης.

Μ. Προκοπίου, Ν. Μπενετάτος, Κ. Μιχαλάκης, Μ. Χρήστου, Α. Καραχάλιος, Χ. Μανθάκος, Ε. Ζαπάντη, Α. Αίσωπος.

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού.

4-7 Απριλίου 2012, Αθήνα, Ελλάδα