210.6433767

 1. Επίσημος κριτής CanadianMedicalAssociationJournal (CMAJ) 2009
 2. Επίσημος κριτής British Journal of Urology (BJU) 2010
 3. Επίσημος κριτής Metabolism 2010-2011
 4. Επίσημος κριτής Cardiovascular Diabetology 2011-2012
 5. Επίσημος κριτής European Journal of Endocrinology 2011-2012
 6. Επίσημος κριτής Hormones 2011-2012
 7. Επίσημος κριτής Mini Reviews for Medicinal Chemistry 2012
 8. Επίσημος κριτής Journal of Medical Case Reports 2012
 9. Επίσημος κριτής Journal of Sports Sciences 2012
 10. Επίσημος κριτής European Journal of Internal Medicine 2012
 11. Επίσημος κριτής Journal of Glycobiology 2012
 12. Επίσημος κριτής Archives of Medical Science 2012-13
 13. Επίσημος κριτής Human Reproduction 2012-13
 14. Επίσημος κριτής Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences 2013
 15. Επίσημος κριτής European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
 16. Επίσημος κριτής Lancet Neurology 2013