210.6433767

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ


- Σεξουαλικη δυσλειτουργία στην Παχυσαρκία

Ενδοκρινοπάθειες στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη του παθολόγου

Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2016


- Παχυσαρκία: Βασικές γνώσεις μιας υποτιμημένης νόσου

Ημερίδα Εταιρίας Παχυσαρκίας, Αλεξανδρούπολη Οκτώβριος 2015


- Ορμονικοί μηχανισμοί ρύθμισης της όρεξης

Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας, Φεβρουάριος 2016


- Νεότεροι μηχανισμοί που συνδέουν την παχυσαρκία με την καρκινογένεση.

Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων, Αθήνα, 20 Απριλίου 2016


- Υγιής Παχύσαρκος. Υπάρχει? Και αν ναι, ποιός είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος?

Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων, Αθήνα, 13 Μαίου 2015


- Ανδρικός Υπογοναδισμός. 

Συνέδριο Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας και Εταιρίας Παθολογίας Β. Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, 6/12/2013.


- Βαριατρική Χειρουργική. Τα υπέρ της στην αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας. 

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα 12/12/2013.


- Παχύσαρκος ασθενής. Από την συντηρητική αντιμετώπιση στο χειρουργείο, Θεσσαλονίκη, Μαρτιος 2013


- Συντονισμος διαδικτυακής σύνδεσης με 2 καθηγητές από το Λονδίνο (UniversityCollege, London), Θεσσαλονίκη, Μαρτιος 2013


- Η υπερβολική πρόσληψη θερμίδων, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 2013,

Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.), Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, 15 Μαΐου 2013.


- ΠαχυσαρκίακαιΣτυτικήΔυσλειτουργία

Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, Ελλάδα, Απρίλιος 2013 (MainGuestLecture)


- Παχυσαρκίαστηνκλινικήπράξη

Satellite Symposium with UCLH and Homerton Hospital, London, UK, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 16/3/2013


- ΕνεργειακήΟμοιόστασηστονάνθρωπο

Εκπαιδευτικά σεμινάρια Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας, Αθήνα, Ελλάδα, Φεβρουάριος 2013 (MainGuestLecture)


- Aντιπονεκτίνη και Ινσουλινοευαισθησία

Ημερίδα Παιδικής Παχυσαρκίας, 24/10/2012, Νοσ. Παίδων, Αθήνα

- Νοσοκομείο Καλύμνου, Κάλυμνος, 24/3/2012


Παχυσαρκία, διάγνωση και θεραπεία

- Management and Treatment of diabetic patients.

8th International Conference of the Hellenic College of Cardiologists

Rhodes, Rhodos Palace Convention Centre, 14 June 2012


- Homerton University Hospital, London, UK, April 12, 2011 (Diabetes CPD)

“Diabetes type 2: from the outpatient to treatment”


- National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, July 19, 2009

“Ovarian Stem Cells: Staining and results”


- Cultural Center – Municipality, Athens, Greece, April 15, 2008

“Osteoporosis, Diagnosis and treatment”


- Hellenic Endocrine Society Meetings, Athens, Greece, March 3, 2007

“Transexuals and hormone intervention”