210.6433767

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 


1. Assisted Reproductive technologies: In vitro fertilization and related techniques.

K. Michalakis, A. Penzias, A. DeCherney

Current Obstetrics and Gynecology, LANGE, NY, USA, 2012


2. A narrative review of glucocorticoid induced osteoporosis

I. Ilias, K. Michalakis

Osteoporosis: Diagnosis and treatment, Nova Publishes, NY, USA 2009


3. Ηλικία και DHEA-S

Σ. Νικοπούλου, K. Μιχαλάκης, Δ. Αδαμόπουλος

Νοσήματα επινεφριδίων, Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρία, AΘΗΝΑ 2007


4. Παθήσεις θυρεοειδούς και γοναδική λειτουργία στη γυναίκα.

E. Βενάκη, K. Mιχαλάκης, Δ. Αδαμόπουλος

Σύγχρονη Ενδοκρινολογία, ΑΘΗΝΑ 2006


5. Τερατογένεση στην τέχνη.

Κ. Μιχαλάκης, Η Ιατρική Στην Τέχνη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009


6. Τα αισθητήρια όργανα στην τέχνη.

Κ. Μιχαλάκης, Η Ιατρική Στην Τέχνη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009


7. BIA, CT, MRI στη διάγνωση της παχυσαρκίας

Ι. Ηλίας, Κ. Μιχαλάκης

Παχυσαρκία και συνοδές νόσοι, ΑΘΗΝΑ 2011


8. Vimentin: properties functions and regulation

K. Michalakis

Cytoskeleton: Cell Movement, Cytokinesis and Organelles Organization

BLACKWELL Publishing, NY, 2012


9." Παχυσαρκία και ανδρικές ορμόνες"

Κ. Μιχαλάκης

Παχυσαρκία της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας Παχυσαρκίας, Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 2020