210.6433767

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  1. PSA και Παχυσαρκία. Ν.Νικοπούλου, Κ. Μιχαλάκης, ΑΝΗΡ, 2009
  2. Συγγενείς ανωμαλίες θέσεως και αριθμού των όρχεων. Κ. Mιχαλάκης, ΑΝΗΡ, 2007
  3. Σπερμοδιάγραμμα : αναδρομική μελέτη 700 περιστατικών KMιχαλάκης, ΑΝΗΡ, 2007
  4. Οστεομυελίτις αντιμετώπιση και θεραπεία Κ. Mιχαλάκης, Ρευματολογικά Νέα, 2005
  5. Διαλυτό RANKL και κίνδυνος μη μετατραυματικών καταγμάτων. Κ. Mιχαλάκης, Ρευματολογικά Νέα, 2005
  6. Ακρινογραφία νεφρών-ουρητήρων-κύστεως (ΝΟΚ): Μια όχι και τόσο απλή ακτινογραφία. KMιχαλάκης, Ιατρικό Βήμα, 2004
  7. Η επίπτωση της εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στην εξέλιξη της εντερικής μεταπλασίας και της γαστρικής δυσπλασίας. X. Tσιμπιδάκης, Κ. Μιχαλάκης, A. PonzettoAnnals of Gastroenterology 2004
  8. Νεοπλάσματα όρχεων, KMιχαλάκης, AΝΗΡ 2003