210.6433767

1. ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Certified World specialist in Obesity (SCOPE) 2011 National Teaching Fellow

Charing Cross and Hammersmith Hospitals – IMPERIAL SCHOOL OF MEDICINE


2. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ


3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ

10/4/2001-17/8/2002. Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, τμήμα επειγόντων περιστατικών.


4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

2011, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Τίτλος: Prognostic value of serum sialic acid and adiponectin among patients with benign prostatic hyperplasia, patients with prostate cancer and controls- a study of 370 patients. (συνεχίζεται)


ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:

1. CLERKSHIPS(ΗΠΑ)

2. FELLOWSHIP (ΗΠΑ)

3. FELLOWSHIP (ΜΕΓΑΛΗΒΡΕΤΑΝΙΑ)


ΞένεςΓλώσσες:

Αγγλικά (ΑΠΤΑΙΣΤΑ)

Γαλλικά (ΑΠΤΑΙΣΤΑ)

Ιταλικά (Μέτρια)